โรงเรียนธัญบุรีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนธัญบุรีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่่ 20-21 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนธัญบุรี