• Home »
  • Page »
  • ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนธัญบุรี มีนักเรียน 2,790 คน

New 1. กราฟแสดงนักเรียน ปี 2559 แยกตามระดับชั้น ม.1 - ม.6 (อันนี้)

 

 

*ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559