รอบรั้วธัญบุรี

ปฏิทินนักเรียน ก.ย.-ต.ค 62

Read More
ปฏิทินนักเรียน ก.ย.-ต.ค 62

ปฏิทินครู ภาคเรียนที่ 1 (ก.ย.-ต.ค.62)

Read More
ปฏิทินครู ภาคเรียนที่ 1 (ก.ย.-ต.ค.62)

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะฝ่ายบริหาร ครูผู้เกษียณอายุราชการและคณะครูผู้ติดตาม ร่วมงาน “เส้นทางที่ภูมิใจคือหลักชัยแห่งศรัทธา มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สพม.4”

Read More
นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะฝ่ายบริหาร ครูผู้เกษียณอายุราชการและคณะครูผู้ติดตาม ร่วมงาน “เส้นทางที่ภูมิใจคือหลักชัยแห่งศรัทธา มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สพม.4”

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

Read More
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจัดงานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสครูผู้เกษียณอายุราชการ “คุรุรัตน์ พิพัฒน์ธัญญ์” ประจำปีการศึกษา 2562

Read More
นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจัดงานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสครูผู้เกษียณอายุราชการ “คุรุรัตน์ พิพัฒน์ธัญญ์” ประจำปีการศึกษา 2562

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2562

Read More
นายชาลี  วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2562

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับฝ่ายบริหารและคณะครูผู้ดูแลโครงการ AFS เขตปทุมธานี ร่วมนำนักเรียนเก่า AFS และอาสาสมัคร AFS เขตปทุมจัดโครงการกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษา

Read More
นายชาลี  วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับฝ่ายบริหารและคณะครูผู้ดูแลโครงการ AFS เขตปทุมธานี ร่วมนำนักเรียนเก่า AFS และอาสาสมัคร AFS เขตปทุมจัดโครงการกิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ด้านการศึกษา

โรงเรียนธัญบุรี ดำเนินการตามโครงการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2652 จัดกิจกรรมมหกรรมเปิดโลกวิชาการธัญบุรี Thanyaburi School Academic Fair 2019

Read More
โรงเรียนธัญบุรี ดำเนินการตามโครงการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2652 จัดกิจกรรมมหกรรมเปิดโลกวิชาการธัญบุรี Thanyaburi School Academic Fair 2019

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

Read More
นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมการเฝ้าระวังและป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการวยิตามินสมอง โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนธัยบุรีกับกรมบังคับคดี

Read More
นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการวยิตามินสมอง โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนธัยบุรีกับกรมบังคับคดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ความภาคภูมิใจ/คนเก่ง ธ.บ.