รอบรั้วธัญบุรี

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีร่วมถวายเทียนพรรษา ชุดสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม โดยร่วมนำถวาย ทั้งหมดจำนวน ๕ วัด คือ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต วัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ วัดเขียนเขต วัดมูลจินดาราม วัดประยูรธรรมาราม เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

Read More
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนธัญบุรีร่วมถวายเทียนพรรษา ชุดสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม โดยร่วมนำถวาย ทั้งหมดจำนวน ๕ วัด คือ วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต  วัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ วัดเขียนเขต วัดมูลจินดาราม วัดประยูรธรรมาราม เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

True Cup Pathumthani 2019 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 17 ปี การคัดเลือกสาย D แบบพบกันทุกทีม โรงเรียนธัญบุรีเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

Read More
True Cup Pathumthani 2019 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน อายุไม่เกิน 17 ปี การคัดเลือกสาย D แบบพบกันทุกทีม โรงเรียนธัญบุรีเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม สอวน. ค่ายที่ 1/2562 สาขา คอมพิวเตอร์

รับสมัครนักเรียนระดั...
Read More
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม สอวน. ค่ายที่ 1/2562 สาขา คอมพิวเตอร์

โรงเรียนธัญบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนธัญบุรี ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565)

Read More
โรงเรียนธัญบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนธัญบุรี ระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2565)

โรงเรียนธัญบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาลี วัฒนเขจร เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์แปลและหล่อเทียนพรรษา พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ ประธานฝ่ายสงฆ์ จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนธัญบุรี

Read More
โรงเรียนธัญบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาลี วัฒนเขจร เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ฝ่ายบริหาร  คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์แปลและหล่อเทียนพรรษา พระครูพิศาลธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ ประธานฝ่ายสงฆ์ จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนธัญบุรี

โรงเรียนธัญบุรี จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา 2562 นายชาลีวัฒนเธอจรผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญะบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมและนิมนต์พระคุณเจ้าพระวิทยากรการอบรมจากวัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ โรงเรียนธัญบุรีดำเนินการจัดค่ายหน้าหอประชุมโรงเรียนธัญบุรี

Read More
โรงเรียนธัญบุรี จัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา 2562 นายชาลีวัฒนเธอจรผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญะบุรีเป็นประธานเปิดการอบรมและนิมนต์พระคุณเจ้าพระวิทยากรการอบรมจากวัดซอยสามัคคีธรรมสุขใจ โรงเรียนธัญบุรีดำเนินการจัดค่ายหน้าหอประชุมโรงเรียนธัญบุรี

โรงเรียนธัญบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด อบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

Read More
โรงเรียนธัญบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด อบรมนักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

โรงเรียนธัญบุรี ร่วมต้อนรับ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน

Read More
โรงเรียนธัญบุรี ร่วมต้อนรับ นายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนธัญบุรี จัดพิธีทวบคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

Read More
โรงเรียนธัญบุรี จัดพิธีทวบคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

คำสั่งสอบกลางภาคเรีย...
Read More
คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ความภาคภูมิใจ/คนเก่ง ธ.บ.