• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะฝ่ายบริหาร ครูผู้เกษียณอายุราชการและคณะครูผู้ติดตาม ร่วมงาน “เส้นทางที่ภูมิใจคือหลักชัยแห่งศรัทธา มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สพม.4”

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะฝ่ายบริหาร ครูผู้เกษียณอายุราชการและคณะครูผู้ติดตาม ร่วมงาน “เส้นทางที่ภูมิใจคือหลักชัยแห่งศรัทธา มุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สพม.4”

S__1122336