• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2562

นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการงานสัปดาห์ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2562

S__1089547