ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวธัญบุรี

ติดต่อจองบัตรได้ที่ (โต๊ะละ 3,000 บาท)

1. งานการเงิน โรงเรียนธัญบุรี โทร. 02-998-9288 , 02-532-5256

2. คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธัญบุรีทุกท่าน

3. สมาคมครูและนักเรียนเก่าโรงเรียนธัญบุรี

picm97fnqs5j

czy2WeHpRvSg