• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ลงตรวจอาหาร และความสะอาดที่โรงอาหาร โดยมีผู้อำนวยการชาลี วัฒนเขจร และคณะครู ร่วมตรวจความสะอาดอาหารและความสะอาดของโรงอาหาร

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ลงตรวจอาหาร และความสะอาดที่โรงอาหาร โดยมีผู้อำนวยการชาลี วัฒนเขจร และคณะครู ร่วมตรวจความสะอาดอาหารและความสะอาดของโรงอาหาร

5 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ลงตรวจอาหารและความสะอาดที่โรงอาหาร
โดยมีผู้อำนวยการชาลี วัฒนเขจร และคณะครู ร่วมตรวจความสะอาดอาหารและความสะอาดของโรงอาหาร ณ โรงอาหารโรงเรียนธัญบุรี

โรงอาหาร