• Home »
  • กิจกรรมของโรงเรียน »
  • ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID” พิชิตปัญหาเด็กไทย

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID” พิชิตปัญหาเด็กไทย

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.งามพิศ  ลวากร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID” พิชิตปัญหาเด็กไทย
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

S__4177965