นักเรียนโครงการพิเศษ ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561

IMG_5758 (Large)