ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / รับสมัครงาน

20151106094056

ประกาศหาผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี,คนงาน,พนักงานขับรถ 21 ธันวาคม 2559)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทัศนศึกษา ม.5 (29 มิ.ย. 2559)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อระบบไร้สาย (wifi) (22 มิ.ย. 2559)

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) (8 มิ.ย. 2559)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงอาคาร (30 ม.ค. 2558