• Home »
  • »
  • อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนได้เข้าร่วมการบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ณ ที่วัดธรรมสุขใจ 

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน เพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง

ติดตามชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ Facebook