• Home »
  • »
  • งานกีฬาสีโรงเรียนธัญบุรี

งานกีฬาสีโรงเรียนธัญบุรี

โรงเรียนธัญบุรีจัดกีฬาสีตั้งแต่วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2559

เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนรู้จัก เเพ้ ชนะ ให้อภัย และมีความสามัคคีร่วมกัน

ติดตามชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ Facebook

 

กีฬาสี1

กีฬาสี2

กีฬาสี3

กีฬาสี4