• Home »
 • »
 • การสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย 1 กันยายน 2561

การสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ช่วย 1 กันยายน 2561

download

โรงเรียนธัญบุรี เป็นสถานที่สอบครูผู้ช่วย ภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ) ในกลุ่มวิชาดังนี้

*** ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำรถเข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียน ***

*** ผู้ติดตามสามารถเข้ามาในบริเวณโรงเรียนได้ ***

 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
 • กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมไฟฟ้า
 • กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
 • กลุ่มวิชาประถมศึกษา
 • กลุ่มวิชาเคมี
 • กลุ่มวิชาฟิสิกส์
 • กลุ่มวิชาชีววิทยา
 • กลุ่มวิชาคหกรรม
 • กลุ่มวิชาบรรณารักษ์

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561

 • 07.30 น. – 08.15 น.   รายงานตัวตามกลุ่มวิชา
 • 09.00 น. เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ์