• Home »
  • slide »
  • กิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนอาเซียน

กิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนอาเซียน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนอาเซียน ระดับชั้นม.ปลาย

โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

และท่านนายอำเธอธัญบุรี ร่วมงานด้วย

 

ติดตามภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง Facebook

13jun001
13jun00213jun00313jun00413jun00513jun00613jun00713jun00813jun009