• Home »
  • »
  • กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

“กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2559 ณ บ้านคลองโคลนรีสอร์ท โดยมีฐานกิจกรรม มากมาย อาทิ ฐานวิทยาศาสตร์ทั่วไป ฐานชีววิทยา ฐานเคมี และฐานฟิสิกส์ โดยนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต เข้าร่วมกว่า 200 คน”

 

001002 016 017 015 014 013 012 010 011 009 008 007 006 005 003 004